Fundusz Sołecki

Kwota Funduszu Sołeckiego : 57.275,70 zł

 

Przeznaczenie Funduszu Sołeckiego:

1) Doposażenie placu zabaw

Kwota: 42.275,70 zł

2) Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców

Kwota: 15.000,00 zł

 

Kwota Funduszu Sołeckiego : 56.114,35 zł

 

Przeznaczenie Funduszu Sołeckiego:

1) Budowa oświetlenia przy Sali wiejskiej

Kwota: 46.114,35 zł

2) Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców

Kwota: 10.000,00 zł

 

Kwota Funduszu Sołeckiego : 50.443,96 zł

 

Przeznaczenie Funduszu Sołeckiego:

1) Organizacja imprez kulturalnych

Kwota: 10.000,00 zł

2) Doposażenie parku

Kwota: 40.443,96 zł

Kwota Funduszu Sołeckiego : 46.039,36 zł.

 

Przeznaczenie Funduszu Sołeckiego:

1) Utworzenie parku rodzinnego - miejsca integracji mieszkańców etap II utwardzenie alejek parku w Święciechowie i montaż urządzeń dos treet workout, doposażenie parku (w tym Fundusz sołecki: 39.039,36 zł):

Kwota: 39.039,36 zł,

2) Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców :

Kwota: 3.500,00 zł,

3) Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców:

Kwota: 3.500,00 zł.

Kwota Funduszu Sołeckiego: 41.466,14 zł

 

Przeznaczenie Funduszu Sołeckiego:

1) Doposażenie placu zabaw:

Kwota: 34.466,14 zł,

2) Organizacja imprez kulturalnych :

Kwota: 7.000,00 zł

Kwota Funduszu Sołeckiego - 39.454,50 zł

 

Przeznaczenie funduszu sołeckiego:

1) Wykonanie miasteczka gier planszowych dla dzieci na kostce brukowej na boisku sportowym przy ul. Strzeleckiej

Kwota: 32.454,50 zł

2) Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców

Kwota: 3.500,00 zł

3) Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców

Kwota: 3.500,00 zł

Kwota Funduszu Sołeckiego - 36.213,70 zł

 

Przeznaczenie funduszu sołeckiego:

1) Wykonanie kostki brukowej na boisku sportowym przy ul. Strzeleckiej w Święciechowie

Kwota: 30.213,70 zł

2) Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców

Kwota: 3.000,00 zł

3) Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców

Kwota: 3.000,00 zł

Kwota Funduszu sołeckiego - 28.670,70 zł

 

Przeznaczenie funduszu sołeckiego:

1) Wykonanie wiaty przeciwsłonecznej na plac zabaw w Święciechowie

Kwota: 23.670,70 zł

2) Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców

Kwota: 2.000,00 zł

3) Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców

Kwota: 3.000,00 zł

Kwota Funduszu Sołeckiego - 27 123,00 zł

 

Przeznaczenie Funduszu Sołeckiego:

1. Doposażenie placu zabaw

Kwota: 20 123,00 zł

2. Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa

Kwota: 5 000,00 zł

3. Zakup ławek zewnętrznych

Kwota: 2 000,00 zł

Kwota Funduszu Sołeckiego - 24 480,25 zł

 

Przeznaczenie Funduszu Sołeckiego:

Budowa Parku Fitness w m. Święciechowa przy ul. Dojazdowej - siłownia zewnętrzna przy placu zabaw

Kwota: 24 480,25 zł

 

 

Przeznaczenie Funduszu Sołeckiego po zmianach w lipcu 2015 r.:

1. Budowa Parku Fitness w m. Święciechowa przy ul. Dojazdowej - siłownia zewnętrzna przy placu zabaw

Kwota: 20 664,00 zł

2. Zakup dwóch ławek na Rynek w Święciechowie

Kwota: 1 916,25 zł

3. Organizacja dożynek wiejskich w Święciechowie

Kwota: 1 900,00 zł