Kwota Funduszu Sołeckiego - 36.213,70 zł

 

Przeznaczenie funduszu sołeckiego:

1) Wykonanie kostki brukowej na boisku sportowym przy ul. Strzeleckiej w Święciechowie

Kwota: 30.213,70 zł

2) Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców

Kwota: 3.000,00 zł

3) Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców

Kwota: 3.000,00 zł