Kwota Funduszu Sołeckiego - 39.454,50 zł

 

Przeznaczenie funduszu sołeckiego:

1) Wykonanie miasteczka gier planszowych dla dzieci na kostce brukowej na boisku sportowym przy ul. Strzeleckiej

Kwota: 32.454,50 zł

2) Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców

Kwota: 3.500,00 zł

3) Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców

Kwota: 3.500,00 zł