Kwota Funduszu Sołeckiego: 41.466,14 zł

 

Przeznaczenie Funduszu Sołeckiego:

1) Doposażenie placu zabaw:

Kwota: 34.466,14 zł,

2) Organizacja imprez kulturalnych :

Kwota: 7.000,00 zł