Kwota Funduszu Sołeckiego - 27 123,00 zł

 

Przeznaczenie Funduszu Sołeckiego:

1. Doposażenie placu zabaw

Kwota: 20 123,00 zł

2. Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa

Kwota: 5 000,00 zł

3. Zakup ławek zewnętrznych

Kwota: 2 000,00 zł