Uchwała Nr XVIII/ 143 /2020 Rady Gminy Święciechowa z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Święciechowa na lata 2020 – 2030.

Brak załączników.

Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został utworzony. środa, 04 marzec 2020 08:33 Sandra Sztor

Dziennik ustaw Monitor Polski Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego