Biuletyn Informacji Publicznej został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej. Podstawą prawną jest Ustawa o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198.).

Dostęp do informacji publicznych w biuletynie jest możliwy poprzez główną stronę BIP posiadającą adres – www.bip.gov.pl lub poprzez stronę posiadającą adres bip.poradnia-leszno.pl

Wyjaśnienia dotyczące odnośników BIP:

"informacje nieudostępnione" - zawiera, zgodnie z art. 8 ust. 4 ustawy, informacje dotyczące sposobu dostępu do informacji publicznych będących w posiadaniu Podmiotu i nieudostępnionych w Biuletynie Informacji Publicznej (zgodnie z art. 10 ust. 1 informacja, która nie została udostępniona w BIP, jest udostępniana na wniosek.)

"Redakcja" - zawiera dane określające tożsamość osoby, która wprowadziła informację do Biuletynu Informacji Publicznej - zgodnie z par. 16 ust. 1 pkt. 2 rozporządzenia jest to pracownik Podmiotu.

Brak załączników.

Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został utworzony. wtorek, 13 grudzień 2016 14:03 Administrator Strony

Dziennik ustaw Monitor Polski Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego