Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Święciechowie informuje, że w wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko urzędnicze – ds. świadczeń wychowawczych - został wybrany Pan Piotr Matecki, zam. Święciechowa.

 

Uzasadnienie wyboru:

 Wybrany kandydat spełniał wymagania niezbędne do zatrudnienia na stanowisku urzędniczym ds. świadczeń wychowawczych pod względem formalnym i merytorycznym. Wiedza i wykształcenie pozwalają na zatrudnienie go na ww. stanowisku.

Joanna Primel

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Święciechowie

Brak załączników.

Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został utworzony. czwartek, 21 czerwiec 2018 16:04 Sandra Sztor
Artykuł został zmieniony. czwartek, 21 czerwiec 2018 16:04 Sandra Sztor

Dziennik ustaw Monitor Polski Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego