Dyrektor Szkoły Podstawowej w Długiem Starem informuje, iż w wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko: sprzątaczka - została wybrana Pani:

 

1. EWA Górna zam. Leszno

 

Wybrana kandydatka spełniała wymagania niezbędne do zatrudnienia na stanowisku sprzątaczka; złożone dokumenty były kompletne, nie zawierały braków ani uchybień. Spełniła wymogi  i  oczekiwania pracodawcy, co pozwala na zatrudnienie jej na ww. stanowisku.

 

Wioletta Spychała

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Długiem Starem

 

Brak załączników.

Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został utworzony. wtorek, 05 luty 2019 10:14 Sandra Sztor
Artykuł został zmieniony. wtorek, 05 luty 2019 10:15 Sandra Sztor
Artykuł został zmieniony. wtorek, 05 luty 2019 10:15 Sandra Sztor

Dziennik ustaw Monitor Polski Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego