Kierownik Klubu Dziecięcego w Święciechowie informuje, iż w wyniku przeprowadzonego naboru do pracy na stanowiska opiekunów w Klubie Dziecięcym w wymiarze 1/1 etatu  wybrane zostały następujące osoby:

1. Anna Jurga zam. w Święciechowie,

2. Izabela Mencel zam. w Święciechowie,

3. Marta Pazoła zam. w Leszno,

4. Patrycja Szklarska zam. w Święciechowie.

 

W wymiarze 1/2 etatu wybrana została Pani :

Izabela Paciorek zam. w Trzebiny

 

Uzasadnienie: Wybrane Kandydatki spełniały wymagania niezbędne do zatrudnienia na stanowisku: złożone dokumenty były kompletne i nie zawierały braków i uchybień.
Kandydatki spełniły wymogi i oczekiwania pracodawcy , co pozwala na zatrudnienie ich na w.w stanowisku.

Brak załączników.

Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został utworzony. środa, 08 styczeń 2020 08:20 Sandra Sztor

Dziennik ustaw Monitor Polski Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego