Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Święciechowie informuje o wynikach naboru na stanowisko : pomoc nauczyciela/ woźna oddziałowa w oddziale przedszkolnym w Lasocicach.


W wyniku analizy i oceny merytorycznej złożonych przez kandydatów dokumentów na w/w stanowisko pracy została wybrana Pani Sylwia Stanek zamieszkała w Święciechowie.


Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Kandydatka spełnia niezbędne wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu o naborze. Na podstawie analizy złożonej dokumentacji komisja stwierdza, że posiadane kwalifikacje, wiedza oraz doświadczenie gwarantuje prawidłowe wykonywanie zadań na powierzonym stanowisku.
 

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.

Dziennik ustaw Monitor Polski Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego