Data wypływu: 21.03.2016 r.

 

Nr z rejestru: 1540/A

 

Przedmiot petycji: przystąpienie Gminy do konkursu w ramach programu "Podwórko NIVEA" rodzinne miejsce zabaw - edycja 2016.

 

 

Sposób załatwienia: rozstrzygnięto negatywnie

 

Treść petycji

 

Rozstrzygnięcie

 

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.

Dziennik ustaw Monitor Polski Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego