Strategia Rozwoju Gminy Święciechowa na lata 2020 - 2024

Strategia Rozwoju Gminy Święciechowa na lata 2010-2019

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Święciechowa na lata 2014 - 2024

Plan zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną , paliwo gazowe dla Gminy Święciechowa

Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Święciechowa na lata 2018-2032

Plan Odnowy Miejscowości Święciechowa na lata 2010-2017

Brak załączników.

Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został zmieniony. piątek, 24 styczeń 2020 09:52 Sandra Sztor
Artykuł został zmieniony. czwartek, 05 marzec 2020 08:08 Sandra Sztor

Dziennik ustaw Monitor Polski Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego