Jednostka prowadząca

Stanowisko ds.wymiaru zobowiązań pieniężnych

Ewa Zawadzka - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. - Tel. 65 5333 525


Wymagane dokumenty

- informacja o gruntach sporządzona na formularzu według ustalonego wzoru złożona przez osobę fizyczną w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku w podatku rolnym lub od dnia zdarzenia mającego wpływ na wysokość opodatkowania.

- deklaracja na podatek rolny sporządzona na formularzu według ustalonego wzoru złożona przez osobę prawną, jednoskę organizacyjną, w tym spółkę nieposiadającą osobowości prawnej, jednostki Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, a także jednostki organizacyjne Lasów Państwowych w terminie do 15 stycznia. W przypadku gdy obowiązek podatkowy powstał po dniu 15 stycznia deklaracje należy składać w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku oraz korygować deklaracje w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmian.

 

Podatek rolny można zapłacić

Osoby fizyczne:

- na rachunek Urzędu Gminy w Święciechowie PBS Filia Święciechowa nr konta 58 9043 1083 2834 0036 9875 0007,

- u inkasenta (w terminach wyznaczonych rat podatkowych).

Osoby prawne:

- na rachunek Urzędu Gminy w Święciechowie PBS Filia Święciechowa nr konta 58 9043 1083 2834 0036 9875 0007,


Sposób załatwienia

Wydanie decyzji ustalającej wysokość podatku w przypadku opodatkowania osób fizycznych.

W przypadku osób prawnych podatek jest płatny na podstawie złożonej deklaracji (bez wezwania organu podatkowego).

 

Stawki podatkowe

 

Informacja w sprawie podatku rolnego - osoby fizyczne

Deklaracja na podatek rolny - osoby prawne

 

Deklaracje w wersji edytowalnej

 

 

Inne informacje

Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku. Obowiązek wygasa ostatniego dnia miesiąca, w którym przestały istnieć okoliczności go uzasadniające. W przypadku gdy obowiązek powstał lub wygasł w ciągu roku, podatek za ten rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy w których istniał obowiązek.

Podatek jest płatny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminach do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września oraz 15 listopada zarówno w przypadku osób fizycznych jak i prawnych.

TytułTypRozmiarDodany przez
Deklaracja na podatek rolny - doc.doc176.00 KBMagdalena Jaraczewska - Wieczorek
Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został zmieniony. czwartek, 08 grudzień 2016 13:33 Administrator Strony
Artykuł został zmieniony. czwartek, 08 grudzień 2016 13:58 Administrator Strony
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 09 styczeń 2017 14:42 Magdalena Jaraczewska - Wieczorek
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 09 styczeń 2017 14:44 Magdalena Jaraczewska - Wieczorek

Dziennik ustaw Monitor Polski Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego