Marian Dolata - Przewodniczący Rady Gminy

Jan Andrzejewski

Andrzej Biedrowski

Jerzy Burda

Jan Dutka

Wacław Feler

Jerzy Klich

Jan Korytowski

Aleksander Leciejewski

Kazimierz Maćkowski

Karol Martynów

Feliks Mikołajczyk

Stanisław Solnicki

Janusz Szyszkowiak

Renata Wałkiewicz

Henryk Wieczorek

Dorota Wróbel

Zbigniew Zajdel

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.

Dziennik ustaw Monitor Polski Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego