Jerzy Machowiak - Gołanice

Przewodniczący Rady Gminy

członek Komisji Budżetu i Finansów

 

Edyta Borowczak - Święciechowa

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy

członek Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska

członek Komisji Budżetu i Finansów

 

Mikołaj Kostaniak - Lasocice

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

członek Komisji Budżetu i Finansów

członek Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Pomocy Społecznej

 

Maria Jolanta Kin - Święciechowa

członek Komisji Budżetu i Finansów

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

 

Longina Raburska - Święciechowa

Przewodnicząca Komisji Kultury, Zdrowia, Oświaty i Pomocy Społecznej

członek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

 

Dominika Dudzisz - Długie Nowe

członek Komisji Kultury, Zdrowia , Oświaty i Pomocy Społecznej

członek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

 

Anna Urbańska - Długie Stare

członek Komisji Budżetu i Finansów

członek Komisji Kultury, Zdrowia, Oświaty i Pomocy Społecznej

 

Marcin Tajchert - Święciechowa

członek Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska

członek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

 

Dawid Nowaczyk - Długie Stare

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska

członek Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Pomocy Społecznej

 

Anna Wasilewska - Lasocice

Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

członek Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Pomocy Społecznej

 

Jerzy Kołodziej - Krzycko Małe

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów

członek Komisji Rewizyjnej

 

Krzysztof Kołacki - Strzyżewice

członek Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Pomocy Społecznej

członek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

 

Tomasz Gorwa - Święciechowa

członek Komisji Budżetu i Finansów

członek Komisji Rewizyjnej

 

Dariusz Matuszewski - Przybyszewo

członek Komisji Budżetu i Finansów

członek Komisji Rewizyjnej

 

Lucyna Marciniak - Niechłód

członek Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Pomocy Społecznej

członek Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Brak załączników.

Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został utworzony. piątek, 07 grudzień 2018 12:46 Sandra Sztor
Artykuł został zmieniony. piątek, 25 styczeń 2019 10:53 Sandra Sztor
Artykuł został zmieniony. piątek, 25 styczeń 2019 10:54 Sandra Sztor

Dziennik ustaw Monitor Polski Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego