2020

Ogłoszono w dniu: 03.08.2020 r.

Dz.Urz. z 2020 poz. 6229

Ogłoszono w dniu: 03.08.2020 r.

Dz.Urz. z 2020 poz. 6216

Ogłoszono w dniu: 25.06.2020 r.

Dz.Urz. z 2020 poz. 5208

Ogłoszono w dniu: 25.06.2020 r.

Dz.Urz. z 2020 poz. 5201

Ogłoszono w dniu: 25.06.2020 r.

Dz.Urz. z 2020 poz. 5207

Ogłoszono w dniu: 25.06.2020 r.

Dz.Urz. z 2020 poz. 5206

Ogłoszono w dniu: 25.06.2020 r.

Dz.Urz. z 2020 poz. 5204

Ogłoszono w dniu: 25.06.2020 r.

Dz.Urz. z 2020 poz. 5203

STWIERDZONO NIEWAŻNOŚĆ UCHWAŁY W CAŁOŚCI PRZEZ REGIONALNĄ IZBĘ OBRACHUNKOWĄ

Ogłoszono w dniu: 25.06.2020 r.

Dz.Urz. z 2020 poz. 5202

Ogłoszono w dniu: 23.04.2020 r.

Dz.Urz. z 2020 poz. 3574

Ogłoszono w dniu: 22.04.2020 r.

Dz.Urz. z 2020 poz. 3567

Ogłoszono w dniu: 23.04.2020 r.

Dz.Urz. z 2020 poz. 3573

Ogłoszono w dniu: 22.04.2020 r.

Dz.Urz. z 2020 poz. 3566

Ogłoszono w dniu: 22.04.2020 r.

Dz.Urz. z 2020 poz. 3565

STWIERDZONO NIEWAŻNOŚĆ UCHWAŁY W CAŁOŚCI PRZEZ REGIONALNĄ IZBĘ OBRACHUNKOWĄ

Ogłoszono w dniu: 22.04.2020 r.

Dz.Urz. z 2020 poz. 3564

STWIERDZONO NIEWAŻNOŚĆ UCHWAŁY W CAŁOŚCI PRZEZ REGIONALNĄ IZBĘ OBRACHUNKOWĄ

 

Ogłoszono w dniu: 23.04.2020 r.

Dz.Urz. z 2020 poz. 3572

Ogłoszono w dniu: 04.03.2020 r.

Dz.Urz. z 2020 poz. 2113

UCHWAŁA UNIEWAŻNIONA W CAŁOŚCI PRZEZ WOJEWODĘ WIELKOPOLSKIEGO

Ogłoszono w dniu: 04.03.2020 r.

Dz.Urz. z 2020 poz. 2112

Ogłoszono w dniu: 04.03.2020 r.

Dz.Urz. z 2020 poz. 2111

Dziennik ustaw Monitor Polski Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego