Wyniki naborów

WÓJT GMINY ŚWIĘCIECHOWA

 

informuje o wynikach naboru

na stanowisko pracy ds. obsługi bankowej

 

 

W wyniku zakończenia procedury naboru

na ww. stanowisko została wybrana

 

Pani Aneta Sadowska

zamieszkała w Lesznie

 

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

 

Pani Aneta Sadowska spełniła wymagania niezbędne w ogłoszeniu o naborze i jest przygotowana do wykonywania zadań planowanych do realizacji na ww. stanowisku.

 

WÓJT GMINY ŚWIĘCIECHOWA

 

informuje o wynikach naboru

na stanowisko pracy – Główny/a Księgowy/a

 

 

W wyniku zakończenia procedury naboru

na ww. stanowisko została wybrana

 

Pani Anna Kaczmarek

zamieszkała w Lasocicach

 

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

 

Pani Anna Kaczmarek spełniła wymagania niezbędne w ogłoszeniu o naborze i jest przygotowana do wykonywania zadań planowanych do realizacji na ww. stanowisku.

WÓJT GMINY ŚWIĘCIECHOWA

 

informuje o wynikach naboru

na stanowisko pracy do gospodarki niskoemisyjnej

 

 

W wyniku zakończenia procedury naboru

na ww. stanowisko została wybrana

 

Pani Aurelia Prałat

zamieszkała w Długiem Nowem

 

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

 

Pani Aurelia Prałat spełniła wymagania niezbędne w ogłoszeniu o naborze i jest przygotowana do wykonywania zadań planowanych do realizacji na ww. stanowisku.

WÓJT GMINY ŚWIĘCIECHOWA

 

informuje o wynikach naboru

na stanowisko pracy do spraw wymiaru zobowiązań pieniężnych

 

 

W wyniku zakończenia procedury naboru

na ww. stanowisko została wybrana

 

Pani Monika Matecka

zamieszkała w Święciechowie

 

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

 

Pani Monika Matecka spełniła wymagania niezbędne w ogłoszeniu o naborze i jest przygotowana do wykonywania zadań planowanych do realizacji na ww. stanowisku.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Święciechowie informuje, że w wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko pracownik socjalny została wybrana Pani Anna Sztyler, zam. Leszno.

 

WÓJT GMINY ŚWIĘCIECHOWA

informuje o wynikach naboru
na stanowisko do spraw techniczno-kancelaryjnych


W wyniku zakończenia procedury naboru
na ww. stanowisko została wybrana

Pani Joanna Nowak
zamieszkała w Lesznie


Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Joanna Nowak spełniła wymagania niezbędne w ogłoszeniu o naborze i jest przygotowana do wykonywania zadań planowanych do realizacji na ww. stanowisku

WÓJT GMINY ŚWIĘCIECHOWA

informuje o wynikach naboru do pracy na zastęptswo
na stanowisku do spraw funduszy strukturalnych


W wyniku zakończenia procedury naboru
na ww. stanowisko została wybrana

Pani Katarzyna Kaczmarek
zamieszkała w Lesznie


Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Katarzyna Kaczmarek spełniła wymagania niezbędne w ogłoszeniu o naborze i jest przygotowana do wykonywania zadań planowanych do realizacji na ww. stanowisku.