Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Święciechowie informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania rekrutacyjnego na stanowisko sprzątaczka zdecydowano o nierozstrzygnięciu naboru z uwagi na brak spełnienia przez kandydatów wymogów formalnych i merytorycznych.

 

Joanna Primel

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Święciechowie

Brak załączników.

Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został utworzony. czwartek, 06 kwiecień 2017 14:39 Magdalena Jaraczewska - Wieczorek
Artykuł został zmieniony. czwartek, 06 kwiecień 2017 14:46 Magdalena Jaraczewska - Wieczorek

Dziennik ustaw Monitor Polski Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego