WÓJT GMINY ŚWIĘCIECHOWA

 

informuje o wynikach naboru

na stanowisko Kierownik Klubu Dziecięcego

 

 

Po zakończeniu procedury naboru nie wyłoniono kandydata do pracy na ww. stanowisku  z uwagi na nie spełnienie przez kandydatów warunków udziału i oczekiwań pracodawcy gwarantujących prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków na danym stanowisku.

Brak załączników.

Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został utworzony. środa, 04 wrzesień 2019 10:51 Sekretarz Gminy

Dziennik ustaw Monitor Polski Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego