Klub Dziecięcy w Święciechowie informuje, że w wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko opiekuna dziecięcego, została wybrana:

Pani Izabela Paciorek, zam. Trzebiny

Uzasadnienie wyboru:

Wybrana kandydatka spełniała wymagania niezbędne do zatrudnienia na stanowisku opiekuna dziecięcego pod względem formalnym i merytorycznym.
Kandydatka posiada roczne doświadczenie pracy z dziećmi w wieku do lat 3. Spełniła wymogi i oczekiwania pracodawcy, co pozwala na zatrudnienie jej na ww. stanowisku.

Beata Tycner
Kierownik Klubu Dziecięcego w Święciechowie

Brak załączników.

Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został utworzony. środa, 30 grudzień 2020 10:14 Sandra Sztor

Dziennik ustaw Monitor Polski Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego