Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Święciechowie informuje, że w wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko urzędnicze – ds. świadczeń wychowawczych - została wybrana Pani Anna Łukaszyk – Kędziora, zam. Święciechowa.

Uzasadnienie wyboru:

Wybrana kandydatka spełniała wymagania niezbędne do zatrudnienia na stanowisku urzędniczym ds. świadczeń wychowawczych pod względem formalnym i merytorycznym. W najwyższym stopniu spełniła wymogi i oczekiwania pracodawcy, co pozwala na zatrudnienie jej na ww. stanowisku.

 


Joanna Primel
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Święciechowie
 

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.

Dziennik ustaw Monitor Polski Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego