Ogłoszenia i komunikaty

Tytuł Autor Odsłony
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty Udostępniony przez: Magdalena Jaraczewska-Wieczorek Odsłon: 3
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty Udostępniony przez: Magdalena Jaraczewska-Wieczorek Odsłon: 11
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty Udostępniony przez: Sandra Sztor Odsłon: 18
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty Udostępniony przez: Sandra Sztor Odsłon: 25
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty Udostępniony przez: Sandra Sztor Odsłon: 21
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty Udostępniony przez: Sandra Sztor Odsłon: 40
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty Udostępniony przez: Sandra Sztor Odsłon: 34
Zawiadomienie o podjęciu przez Radę Gminy Święciechowa Uchwały Nr V/43/19 z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Święciechowa Udostępniony przez: Przemysław Kołodziej Odsłon: 31
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty Udostępniony przez: Sandra Sztor Odsłon: 33
Procedura likwidacji przejazdu kolejowo - drogowego nr 14 Łódź Kaliska — Tuplice ( obręb Strzyżewice) Udostępniony przez: Sandra Sztor Odsłon: 33
OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Lasocice, gmina Święciechowa Udostępniony przez: Przemysław Kołodziej Odsłon: 57
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty Udostępniony przez: Sandra Sztor Odsłon: 43
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty Udostępniony przez: Sandra Sztor Odsłon: 51
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty Udostępniony przez: Sandra Sztor Odsłon: 61
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty Udostępniony przez: Sandra Sztor Odsłon: 72
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty Udostępniony przez: Sandra Sztor Odsłon: 81
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty Udostępniony przez: Sandra Sztor Odsłon: 99
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty Udostępniony przez: Sandra Sztor Odsłon: 89
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty Udostępniony przez: Sandra Sztor Odsłon: 109
Zmiany wniosków uproszczonej oferty na realizację zadania publicznego Udostępniony przez: Sandra Sztor Odsłon: 80
Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie stypendium sportowego w 2019 roku Udostępniony przez: Sandra Sztor Odsłon: 104
Ogłoszenie w sprawie wyłożenia do publicznej wiadomości projektu uchwały Rady Gminy w Święciechowie zawierającej wykaz kąpielisk oraz sezonu kąpielowego na terenie Gminy Święciechowa w 2019 r. Udostępniony przez: Sandra Sztor Odsłon: 92
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty Udostępniony przez: Sandra Sztor Odsłon: 110
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2019 roku. Udostępniony przez: Sandra Sztor Odsłon: 109
Ogłoszenie o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, na kandydatów do komisji konkursowej. Udostępniony przez: Sandra Sztor Odsłon: 114
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty Udostępniony przez: Sandra Sztor Odsłon: 130
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wschodniej części gminy Święciechowa - rejon granicy z Miastem Leszno, Gminą Lipno i planowanego głównego węzła drogi ekspresowej - S5 Udostępniony przez: Iwona Harbuz-Kudak Odsłon: 127
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych ze sfery działalności pożytku publicznego w Gminie Święciechowa w 2019 roku Udostępniony przez: Sandra Sztor Odsłon: 158
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty Udostępniony przez: Sandra Sztor Odsłon: 136
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty Udostępniony przez: Sandra Sztor Odsłon: 157
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty Udostępniony przez: Sandra Sztor Odsłon: 157
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty Udostępniony przez: Sandra Sztor Odsłon: 152
Informacja Wójta Gminy Udostępniony przez: Sandra Sztor Odsłon: 167
Ogłoszenie w sprawie konsultacji Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok Udostępniony przez: Sandra Sztor Odsłon: 228
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie rozdzielczej sieci wodociągowej dla budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego, zlokalizowanej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 761/2; 784/7 i 790/1 w obrębie Święciechowa. Udostępniony przez: Iwona Harbuz-Kudak Odsłon: 221
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej nn, zlokalizowanej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 61; 561/1; 561/8; 565; położonych w obrębie Święciechowa. Udostępniony przez: Iwona Harbuz-Kudak Odsłon: 249
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty Udostępniony przez: Sandra Sztor Odsłon: 233
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty Udostępniony przez: Sandra Sztor Odsłon: 210
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty Udostępniony przez: Sandra Sztor Odsłon: 363
Ogłoszenie o wyłozeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wschodniej części gminy Święciechowa - rejon granicy z Miastem Leszno, Gminą Lipno i planowanego głównego węzła drogi ekspresowej - S5 Udostępniony przez: Przemysław Kołodziej Odsłon: 260
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty Udostępniony przez: Sandra Sztor Odsłon: 200
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty Udostępniony przez: Sandra Sztor Odsłon: 291
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty Udostępniony przez: Sandra Sztor Odsłon: 240
Ogłoszenie w sprawie wyłożenia do publicznej wiadomości projektu uchwały Rady Gminy w Święciechowie zawierającej wykaz kąpielisk oraz sezonu kąpielowego na terenie Gminy Święciechowa w 2018 r. Udostępniony przez: Sandra Sztor Odsłon: 231
UCHWAŁY ANTYSMOGOWE Udostępniony przez: Iwona Harbuz-Kudak Odsłon: 272
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty Udostępniony przez: Sandra Sztor Odsłon: 269
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty Udostępniony przez: Sandra Sztor Odsłon: 302
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty Udostępniony przez: Sandra Sztor Odsłon: 311
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty Udostępniony przez: Sandra Sztor Odsłon: 264
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty Udostępniony przez: Sandra Sztor Odsłon: 272