Ogłoszenia i komunikaty

Tytuł Autor Odsłony
Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie stypendium sportowego w 2020 roku Udostępniony przez: Sandra Sztor Odsłon: 21
Ogłoszenie w sprawie podania do publicznej wiadomości projektu uchwały Rady Gminy Święciechowa określającej wykaz kąpielisk oraz okres trwania sezonu kąpielowego na terenie Gminy Święciechowa w 2020 roku Udostępniony przez: Weronika Bartkowiak Odsłon: 22
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2020 roku Udostępniony przez: Sandra Sztor Odsłon: 42
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty Udostępniony przez: Sandra Sztor Odsłon: 51
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty Udostępniony przez: Sandra Sztor Odsłon: 59
Ogłoszenie o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, na kandydatów do komisji konkursowej, opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych ze sfery działalności pożytku publicznego w Gminie Święciechowa w 2020 roku Udostępniony przez: Sandra Sztor Odsłon: 57
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych ze sfery działalności pożytku publicznego w Gminie Święciechowa w 2020 roku Udostępniony przez: Sandra Sztor Odsłon: 68
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty Udostępniony przez: Sandra Sztor Odsłon: 70
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty Udostępniony przez: Sandra Sztor Odsłon: 96
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty Udostępniony przez: Sandra Sztor Odsłon: 95
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu aktualizacji Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Święciechowa Udostępniony przez: Iwona Harbuz-Kudak Odsłon: 101
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty Udostępniony przez: Sandra Sztor Odsłon: 118
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty Udostępniony przez: Sandra Sztor Odsłon: 111
Ogłoszenie w sprawie konsultacji Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok Udostępniony przez: Sandra Sztor Odsłon: 121
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty Udostępniony przez: Sandra Sztor Odsłon: 133
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty Udostępniony przez: Magdalena Jaraczewska-Wieczorek Odsłon: 146
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty Udostępniony przez: Magdalena Jaraczewska-Wieczorek Odsłon: 154
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty Udostępniony przez: Magdalena Jaraczewska-Wieczorek Odsłon: 164
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty Udostępniony przez: Sandra Sztor Odsłon: 162
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty Udostępniony przez: Sandra Sztor Odsłon: 184
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty Udostępniony przez: Sandra Sztor Odsłon: 169
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty Udostępniony przez: Sandra Sztor Odsłon: 209
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty Udostępniony przez: Sandra Sztor Odsłon: 196
Zawiadomienie o podjęciu przez Radę Gminy Święciechowa Uchwały Nr V/43/19 z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Święciechowa Udostępniony przez: Przemysław Kołodziej Odsłon: 178
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty Udostępniony przez: Sandra Sztor Odsłon: 168
Procedura likwidacji przejazdu kolejowo - drogowego nr 14 Łódź Kaliska — Tuplice ( obręb Strzyżewice) Udostępniony przez: Sandra Sztor Odsłon: 178
OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Lasocice, gmina Święciechowa Udostępniony przez: Przemysław Kołodziej Odsłon: 225
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty Udostępniony przez: Sandra Sztor Odsłon: 216
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty Udostępniony przez: Sandra Sztor Odsłon: 226
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty Udostępniony przez: Sandra Sztor Odsłon: 220
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty Udostępniony przez: Sandra Sztor Odsłon: 239
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty Udostępniony przez: Sandra Sztor Odsłon: 232
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty Udostępniony przez: Sandra Sztor Odsłon: 249
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty Udostępniony przez: Sandra Sztor Odsłon: 240
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty Udostępniony przez: Sandra Sztor Odsłon: 275
Zmiany wniosków uproszczonej oferty na realizację zadania publicznego Udostępniony przez: Sandra Sztor Odsłon: 229
Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie stypendium sportowego w 2019 roku Udostępniony przez: Sandra Sztor Odsłon: 271
Ogłoszenie w sprawie wyłożenia do publicznej wiadomości projektu uchwały Rady Gminy w Święciechowie zawierającej wykaz kąpielisk oraz sezonu kąpielowego na terenie Gminy Święciechowa w 2019 r. Udostępniony przez: Sandra Sztor Odsłon: 228
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty Udostępniony przez: Sandra Sztor Odsłon: 273
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2019 roku. Udostępniony przez: Sandra Sztor Odsłon: 265
Ogłoszenie o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, na kandydatów do komisji konkursowej. Udostępniony przez: Sandra Sztor Odsłon: 274
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty Udostępniony przez: Sandra Sztor Odsłon: 299
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wschodniej części gminy Święciechowa - rejon granicy z Miastem Leszno, Gminą Lipno i planowanego głównego węzła drogi ekspresowej - S5 Udostępniony przez: Iwona Harbuz-Kudak Odsłon: 288
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych ze sfery działalności pożytku publicznego w Gminie Święciechowa w 2019 roku Udostępniony przez: Sandra Sztor Odsłon: 321
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty Udostępniony przez: Sandra Sztor Odsłon: 300
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty Udostępniony przez: Sandra Sztor Odsłon: 300
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty Udostępniony przez: Sandra Sztor Odsłon: 317
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty Udostępniony przez: Sandra Sztor Odsłon: 299
Informacja Wójta Gminy Udostępniony przez: Sandra Sztor Odsłon: 319
Ogłoszenie w sprawie konsultacji Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok Udostępniony przez: Sandra Sztor Odsłon: 393