Ogłoszenia i komunikaty

Tytuł Autor Odsłony
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty Udostępniony przez: Sandra Sztor Odsłon: 328
Ogłoszenie w sprawie konsultacji Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok Udostępniony przez: Sandra Sztor Odsłon: 340
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty Udostępniony przez: Sandra Sztor Odsłon: 349
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty Udostępniony przez: Magdalena Jaraczewska-Wieczorek Odsłon: 358
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty Udostępniony przez: Magdalena Jaraczewska-Wieczorek Odsłon: 374
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty Udostępniony przez: Magdalena Jaraczewska-Wieczorek Odsłon: 372
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty Udostępniony przez: Sandra Sztor Odsłon: 362
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty Udostępniony przez: Sandra Sztor Odsłon: 414
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty Udostępniony przez: Sandra Sztor Odsłon: 361
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty Udostępniony przez: Sandra Sztor Odsłon: 432
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty Udostępniony przez: Sandra Sztor Odsłon: 415
Zawiadomienie o podjęciu przez Radę Gminy Święciechowa Uchwały Nr V/43/19 z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Święciechowa Udostępniony przez: Przemysław Kołodziej Odsłon: 379
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty Udostępniony przez: Sandra Sztor Odsłon: 350
Procedura likwidacji przejazdu kolejowo - drogowego nr 14 Łódź Kaliska — Tuplice ( obręb Strzyżewice) Udostępniony przez: Sandra Sztor Odsłon: 369
OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Lasocice, gmina Święciechowa Udostępniony przez: Przemysław Kołodziej Odsłon: 456
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty Udostępniony przez: Sandra Sztor Odsłon: 439
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty Udostępniony przez: Sandra Sztor Odsłon: 446
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty Udostępniony przez: Sandra Sztor Odsłon: 451
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty Udostępniony przez: Sandra Sztor Odsłon: 465
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty Udostępniony przez: Sandra Sztor Odsłon: 453
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty Udostępniony przez: Sandra Sztor Odsłon: 465
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty Udostępniony przez: Sandra Sztor Odsłon: 455
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty Udostępniony przez: Sandra Sztor Odsłon: 498
Zmiany wniosków uproszczonej oferty na realizację zadania publicznego Udostępniony przez: Sandra Sztor Odsłon: 432
Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie stypendium sportowego w 2019 roku Udostępniony przez: Sandra Sztor Odsłon: 506
Ogłoszenie w sprawie wyłożenia do publicznej wiadomości projektu uchwały Rady Gminy w Święciechowie zawierającej wykaz kąpielisk oraz sezonu kąpielowego na terenie Gminy Święciechowa w 2019 r. Udostępniony przez: Sandra Sztor Odsłon: 436
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty Udostępniony przez: Sandra Sztor Odsłon: 499
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2019 roku. Udostępniony przez: Sandra Sztor Odsłon: 470
Ogłoszenie o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, na kandydatów do komisji konkursowej. Udostępniony przez: Sandra Sztor Odsłon: 483
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty Udostępniony przez: Sandra Sztor Odsłon: 523
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wschodniej części gminy Święciechowa - rejon granicy z Miastem Leszno, Gminą Lipno i planowanego głównego węzła drogi ekspresowej - S5 Udostępniony przez: Iwona Harbuz-Kudak Odsłon: 506
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych ze sfery działalności pożytku publicznego w Gminie Święciechowa w 2019 roku Udostępniony przez: Sandra Sztor Odsłon: 516
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty Udostępniony przez: Sandra Sztor Odsłon: 516
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty Udostępniony przez: Sandra Sztor Odsłon: 501
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty Udostępniony przez: Sandra Sztor Odsłon: 539
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty Udostępniony przez: Sandra Sztor Odsłon: 487
Informacja Wójta Gminy Udostępniony przez: Sandra Sztor Odsłon: 538
Ogłoszenie w sprawie konsultacji Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok Udostępniony przez: Sandra Sztor Odsłon: 613
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie rozdzielczej sieci wodociągowej dla budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego, zlokalizowanej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 761/2; 784/7 i 790/1 w obrębie Święciechowa. Udostępniony przez: Iwona Harbuz-Kudak Odsłon: 543
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej nn, zlokalizowanej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 61; 561/1; 561/8; 565; położonych w obrębie Święciechowa. Udostępniony przez: Iwona Harbuz-Kudak Odsłon: 575
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty Udostępniony przez: Sandra Sztor Odsłon: 594
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty Udostępniony przez: Sandra Sztor Odsłon: 548
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty Udostępniony przez: Sandra Sztor Odsłon: 730
Ogłoszenie o wyłozeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wschodniej części gminy Święciechowa - rejon granicy z Miastem Leszno, Gminą Lipno i planowanego głównego węzła drogi ekspresowej - S5 Udostępniony przez: Przemysław Kołodziej Odsłon: 618
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty Udostępniony przez: Sandra Sztor Odsłon: 574
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty Udostępniony przez: Sandra Sztor Odsłon: 682
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty Udostępniony przez: Sandra Sztor Odsłon: 595
Ogłoszenie w sprawie wyłożenia do publicznej wiadomości projektu uchwały Rady Gminy w Święciechowie zawierającej wykaz kąpielisk oraz sezonu kąpielowego na terenie Gminy Święciechowa w 2018 r. Udostępniony przez: Sandra Sztor Odsłon: 588
UCHWAŁY ANTYSMOGOWE Udostępniony przez: Iwona Harbuz-Kudak Odsłon: 609
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty Udostępniony przez: Sandra Sztor Odsłon: 580