Ogłoszenia i komunikaty

Tytuł Autor Odsłony
Tryb pozakonkursowy Udostępniony przez: Sandra Sztor Odsłon: 51
Ogłoszenie Wójta Gminy Święciechowa o naborze kandydatów na członków Komisji Konkursowej Udostępniony przez: Sandra Sztor Odsłon: 47
Obwieszczenie dot. przedsięwzięcia pn. ,, Budowa obwodnicy miejscowości Wschowa i Dębowa Łęka w ciągu drogi krajowej nr 12''. Udostępniony przez: Sandra Sztor Odsłon: 48
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych ze sfery działalności pożytku publicznego w Gminie Święciechowa w 2023 roku Udostępniony przez: Sandra Sztor Odsłon: 52
KONSULTACJE SPOŁECZNE W SPRAWIE MIEJSCOWOŚCI OGRODY PRZYSIÓŁEK WSI LASOCICE Udostępniony przez: Sandra Sztor Odsłon: 53
Ogłoszenie w sprawie podania do publicznej wiadomości projektu uchwały Rady Gminy Święciechowa określającej wykaz kąpielisk oraz okres trwania sezonu kąpielowego na terenie Gminy Święciechowa w 2023 roku. Udostępniony przez: Sandra Sztor Odsłon: 49
Zawiadomienie o ogłoszeniu naboru wniosków na projekt z zakresu sportu na 2023 rok Udostępniony przez: Sandra Sztor Odsłon: 48
Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Święciechowa Udostępniony przez: Sandra Sztor Odsłon: 74
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Udostępniony przez: Sandra Sztor Odsłon: 83
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Udostępniony przez: Sandra Sztor Odsłon: 83

Podkategorie