Ogłoszenia i komunikaty

Tytuł Autor Odsłony
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty Udostępniony przez: Sandra Sztor - Jaraczewska Odsłon: 61
Tryb pozakonkursowy Udostępniony przez: Sandra Sztor - Jaraczewska Odsłon: 48
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych w zakresie działalności organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2024 roku Udostępniony przez: Sandra Sztor - Jaraczewska Odsłon: 61
Informacja dot. naboru kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych ze sfery działalności pożytku publicznego w Gminie Święciechowa w 2024 roku. Udostępniony przez: Sandra Sztor - Jaraczewska Odsłon: 62
Ogłoszono nabór wniosków na projekty o dotację z zakresu wspierania rozwoju sportu Udostępniony przez: Sandra Sztor - Jaraczewska Odsłon: 62
Protest rolników Udostępniony przez: Sandra Sztor - Jaraczewska Odsłon: 61
Ogłoszenie o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na kandydatów do prac w komisji konkursowej opiniującej oferty Udostępniony przez: Sandra Sztor - Jaraczewska Odsłon: 67
Zbiorowy protest rolników Udostępniony przez: Sandra Sztor - Jaraczewska Odsłon: 73
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych ze sfery działalności pożytku publicznego w Gminie Święciechowa w 2024 roku. Udostępniony przez: Sandra Sztor - Jaraczewska Odsłon: 75
Ogłoszenie w sprawie podania do publicznej wiadomości projektu uchwały Rady Gminy Święciechowa określającej wykaz kąpielisk oraz okres trwania sezonu kąpielowego na terenie Gminy Święciechowa w 2024 roku Udostępniony przez: Sandra Sztor - Jaraczewska Odsłon: 71

Podkategorie