Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 ze zmianami) na realizację zadania publicznego pt.: „ŻYCIE SPORTOWE JEST KOLOROWE”.

W dniu 05 września 2019 r. do Urzędu Gminy w Święciechowie wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie „Aktywni Dla Gołanic” z siedzibą 64-117 Gołanice, ul. Parkowa 30, na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3.


Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Urzędu Gminy w Święciechowie oraz na stronie internetowej www.swieciechowa.pl.
Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r.  poz. 450 ze zmianami), każdy możne zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

 

Uwagi można składać pisemnie:
– bezpośrednio w Sekretariacie Urzędu Gminy w Święciechowie

– drogą elektroniczną na adres e-mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

– listownie na adres:

Urząd Gminy w Święciechowie

ul. Ułańska 4

64-115 Święciechowa  

do dnia 12.09.2019 r. (decyduje data wpływu do Urzędu)

TytułTypRozmiarDodany przez
Ofertapdf1.98 MBMagdalena Jaraczewska - Wieczorek
Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
piątek, 06 wrzesień 2019 12:55 Magdalena Jaraczewska - Wieczorek
Artykuł został zmieniony. piątek, 06 wrzesień 2019 12:55 Magdalena Jaraczewska - Wieczorek
Artykuł został zmieniony. piątek, 06 wrzesień 2019 12:56 Magdalena Jaraczewska - Wieczorek

Dziennik ustaw Monitor Polski Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego