Wójt Gminy Święciechowa, działając na podstawie art. 7 ust. 3 i w związku z art. 6 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2021 r. poz. 485, z późn. zm.), zawiadamia o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu Uchwały Rady Gminy Święciechowa w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.

Zakres konsultacji społecznych obejmuje określenie zasad dotyczących wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.

Konsultacje społeczne przeprowadzone będą w terminie od dnia 07.12.2023 r. do dnia 11.01.2024 r. w następujących formach:

1. Zbieranie uwag w formie papierowej oraz elektronicznej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego.

Formularz dostępny będzie:

- na stronie internetowej Gminy Święciechowa: https://swieciechowa.pl/,

- na stronie podmiotowej Gminy w Biuletynie Informacji Publicznej: https://bip.swieciechowa.pl/,

- w formie papierowej w Urzędzie Gminy w Święciechowie, ul. Ułańska 4, 64 – 115 Święciechowa (pokój nr 14).

Wypełnione czytelnie formularze należy dostarczyć:

- drogą elektroniczną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. wpisując w tytule: „Konsultacje społeczne – projekt uchwały Komitet Rewitalizacji”;

- drogą korespondencyjną na adres Urządu Gminy w Święciechowie, ul. Ułańska 4,  64 – 115 Święciechowa, z dopiskiem: „Konsultacje społeczne – projekt uchwały Komitet Rewitalizacji”;

- bezpośrednio do sekretariatu w budynku Urzędu Gminy w Święciechowie w godzinach pracy Urzędu.

2. Spotkania otwartego z interesariuszami rewitalizacji, umożliwiającego omówienie propozycji zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji, a także przedstawienie uwag, opinii i propozycji. Spotkanie odbędzie się w dniu 3 stycznia 2024r. o godz. 12:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Święciechowa, ul. Rynek 14a (I piętro).

3. Zbieranie uwag ustnych do projektu uchwały w budynku Urzędu Gminy w Święciechowie, ul. Ułańska 4, 64 – 115 Święciechowa (pokój nr 14) w godzinach pracy Urzędu.

 

Uwagi do projektu uchwały można składać do dnia 11 stycznia 2024 r. W przypadku dostarczenia uwag za pośrednictwem poczty decyduje data wpływu korespondencji do Urzędu Gminy w Święciechowie.

Uwagi niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem, złożone w innej formie niż na formularzu konsultacyjnym (za wyjątkiem pkt 3) lub po upływie wyznaczonego powyżej terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

Poniższe materiały informacyjne dostępne będą od 7 grudnia 2023 r. w wersji elektronicznej na oficjalnej stronie internetowej Gminy Święciechowa (https://swieciechowa.pl/) oraz na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej (https://bip.swieciechowa.pl/) oraz w wersji papierowej w budynku Urzędu Gminy w Święciechowie, ul. Ułańska 4, 64 – 115 Święciechowa (pokój nr 14), w godzinach pracy Urzędu:

- zarządzenie Wójta Gminy Święciechowa w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Uchwały Rady Gminy Święciechowa w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji,

- projekt uchwały wraz z załącznikami,

- formularz zgłaszania uwag.

Informacje o konsultacjach społecznych zostaną podane do publicznej wiadomości:

- na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej: https://bip.swieciechowa.pl/,

- na stronie internetowej: https://swieciechowa.pl/,

- na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Święciechowa, ul. Ułańska 4, 64 – 115 Święciechowa,

- w mediach społecznościowych,

- w prasie lokalnej.

Zgodnie z art. 6 ust. 7 i 9 Ustawy o rewitalizacji niezwłocznie po zakończeniu niniejszych konsultacji opracowany zostanie raport podsumowujący przebieg konsultacji, zawierający
w szczególności wykaz zgłoszonych uwag wraz z propozycjami ich rozpatrzenia
i uzasadnieniem oraz protokoły z przeprowadzonych w ramach konsultacji czynności.

Zamieszczenie na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej informacji dotyczących wszystkich przeprowadzonych form konsultacji społecznych kończy te konsultacje.

 

TytułTypRozmiarDodany przez
Załącznik nr 1 - Projekt uchwały docx30.65 KBSandra Sztor
Załącznik nr 2 - Formularz zgłaszania uwag docx20.46 KBSandra Sztor
Zarządzeniepdf275.02 KBSandra Sztor
Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
środa, 06 grudzień 2023 07:47 Sandra Sztor

Dziennik ustaw Monitor Polski Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego