Wójt Gminy Święciechowa ogłasza nabór członków Komitetu rewitalizacji, zgodnie z procedurą zawartą w uchwale nr LXX/609/2024 Rady Gminy Święciechowa z dnia 29 lutego 2024 roku w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.


Komitet Rewitalizacji stanowi forum współpracy i dialogu interesariuszy z organami Gminy Święciechowa w sprawach dotyczących prowadzenia i oceny rewitalizacji w ramach opracowanego Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Święciechowa na lata 2023-2033 oraz będzie pełnił funkcję opiniodawczo- doradczą Wójta Gminy Święciechowa w zakresie rewitalizacji.


W skład Komitetu Rewitalizacji wejdzie do 10 osób reprezentujących interesariuszy rewitalizacji, między innymi:

– przedstawiciele mieszkańców obszaru rewitalizacji,

- przedstawiciele mieszkańców spoza obszaru rewitalizacji,

- właścicieli, użytkowników wieczystych nieruchomości i podmiotów zarządzających nieruchomościami znajdującymi się na obszarze rewitalizacji ( tj. spółdzielni mieszkaniowych lub wspólnot mieszkaniowych), 

- przedstawicieli organizacji pozarządowych, organizacji społecznych, podmiotów ekonomii społecznej i grup nieformalnych działających na obszarze rewitalizacji. 

- osoby prowadzące działalność gospodarczą. 
 

Otwarty nabór kandydatów na członków Komitetu rewitalizacji będzie trwał od 29.03.2024 r. do 15.04.2024 r. włącznie. Zgłoszenia kandydatów na członka Komitetu Rewitalizacji należy dokonać poprzez czytelne wypełnienie Formularza zgłoszeniowego na członka Komitetu Rewitalizacji stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 0050/19/2024 Wójta Gminy Święciechowa z dnia 28 marca 2024 r. w sprawie ogłoszenia otwartego naboru na członków Komitetu Rewitalizacji oraz dostarczenie go w następujący sposób:

  1. drogą elektroniczną w formie skanu na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., w tytule e-maila wpisując: „Nabór na członków Komitetu Rewitalizacji" lub
  2. drogą korespondencyjną na adres Urząd Gminy Święciechowa, ul. Ułańska 4, 64-115 Święciechowa, z dopiskiem: „Nabór na członków Komitetu Rewitalizacji" (liczy się data wpływu do Urzędu) lub
  3. bezpośrednio do Sekretariatu Urzędu Gminy Święciechowa, ul. Ułańska 4 (I piętro) w godzinach pracy Urzędu.

    Organem właściwym do rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur jest Wójt Gminy Święciechowa. Wybrani kandydaci zostaną powołani na członków Komitetu Rewitalizacji zarządzeniem Wójta Gminy Święciechowa. 

TytułTypRozmiarDodany przez
Zarządzeniepdf1.66 MBSandra Sztor
Załącznikdocx50.66 KBSandra Sztor
Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
piątek, 29 marzec 2024 12:43 Sandra Sztor

Dziennik ustaw Monitor Polski Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego