Oświadczenia majątkowe za rok 2014

Andrzejewski Jan - Radny Gminy Święciechowa

 

Buszewicz Józef - Radny Gminy Święciechowa

 

Domańska Maria  - pracownik wydający dezycje administracyjne - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

 

Dutka Jan - Radny Gminy Święciechowa

 

Harasim Danuta - Dyrektor Zespołu Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Święciechowie

 

Homska-Makowska Karolina - Kierownik Gminnego Zespołu Obsługi Ekonomicznej i Administracyjnej Oświaty

 

Homska - Makowska Karolina - Kierownik Gminnego Zespołu Obsługi Ekonomicznej i Administracyjnej Oświaty - korekta

 

Hubert Hanna - Dyrektor Zespołu Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Długiem Starem

 

Hubert Hanna - Dyrektor Zespołu Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Długiem Starem - korekta

 

Jąder Iwona - Dyrektor Zespołu Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Lasocicach

 

Kołodziej Jerzy - Radny Gminy Święciechowa

 

Korytowski Jan - Radny Gminy Święciechowa

 

Krawiec Barbara - Skarbnik Gminy Święciechowa

 

Kurpisz Edward - Radny Gminy Święciechowa

 

Lorych Marek - Wójt Gminy Święciechowa

 

Machowiak Jerzy - Radny Gminy Święciechowa

 

Marczyńska Maria - Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Święciechowie

 

Miszczak Elżbieta - Radna Gminy Święciechowa

 

Primel Joanna - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

 

Raburska Longina - Radna Gminy Święciechowa

 

Rusiecka - Kłodnicka Bogna - Radna Gminy Święciechowa

 

Samolak Piotr - Radny Gminy Święciechowa

 

Stachowiak Zbigniew - Radny Gminy Święciechowa

 

Stachowski Mateusz - Radny Gminy Święciechowa

 

Tomczak Patryk - Sekretarz Gminy, Zastępca Wójta

 

Tulewicz Marek - Dyrektor Samorządowego Ośrodka Kultury w Święciechowie

 

Wasilewska Anna - Radna Gminy Święciechowa

 

Zbigniew Zajdel - Radny Gminy Święciechowa