TytułTypRozmiarDodany przez
Buszewicz Józef - Radny Rady Gminy pdf358.59 KBSandra Sztor
Wasilewska Anna - Radna Rady Gminy pdf346.38 KBSandra Sztor
Miszczak Elżbieta - Radna Rady Gminy pdf342.69 KBSandra Sztor
Raburska Longina - Radna Rady Gminy pdf216.17 KBSandra Sztor
Korytowski Jan - Radny Rady Gminy pdf390.11 KBSandra Sztor
Samolak Piotr- Radny Rady Gminypdf361.43 KBSandra Sztor
Kurpisz Edward - Radny Rady Gminypdf362.04 KBSandra Sztor
Zajdel Zbigniew - Radny Rady Gminypdf226.91 KBSandra Sztor
Stachowski Mateusz - Radny Rady Gminypdf352.87 KBSandra Sztor
Machowiak Jerzy - Radny Rady Gminypdf233.44 KBSandra Sztor
Stachowiak Zbigniew - Radny Rady Gminypdf292.89 KBSandra Sztor
Kołodziej Jerzy - Radny Rady Gminy pdf358.40 KBSandra Sztor
Rusiecka - Kłodnicka Bogna - Radna Rady Gminypdf256.66 KBSandra Sztor
Konieczna Ewelina - Radna Rady Gminy pdf321.78 KBSandra Sztor
Dutka Jan - Przewodniczący Rady Gminypdf361.19 KBSandra Sztor
Marek Lorych - Wójt Gminy pdf366.88 KBSandra Sztor
Danuta Harasim - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Święciechowiepdf1.50 MBSandra Sztor
Iwona Jąder - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Lasocicachpdf1.99 MBSandra Sztor
Joanna Primel - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznejpdf1.37 MBSandra Sztor
Karolina Homska-Makowska - Kierownik Centrum Usług Wspólnychpdf1.72 MBSandra Sztor
Łukasz Ślaga - Skarbnik Gminy Święciechowapdf1.11 MBSandra Sztor
Marek Tulewicz - Dyrektor Samorządowego Ośrodka Kulturypdf2.13 MBSandra Sztor
Maria Domańska - pracownik wydający decyzje administracyjne - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznejpdf2.23 MBSandra Sztor
Maria Marczyńska - Dyrektor Przedszkola Samorządowegopdf1.62 MBSandra Sztor
Patryk Tomczak - Z-ca Wójta Gminy, Sekretarzpdf1.36 MBSandra Sztor
Wioletta Spychała - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Długiem Starempdf1.29 MBSandra Sztor
Iwona Jąder - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Lasocicach - korekta pdf1.99 MBSandra Sztor
Samolak Piotr- Radny Rady Gminy- korekta pdf352.61 KBSandra Sztor
Stachowiak Zbigniew - Radny Rady Gminy- korekta pdf300.39 KBSandra Sztor
Stachowski Mateusz - Radny Rady Gminy- korekta pdf372.29 KBSandra Sztor
Kołodziej Jerzy - Radny Rady Gminy- korekta pdf362.34 KBSandra Sztor
Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
środa, 16 maj 2018 07:53 Sandra Sztor
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 19 wrzesień 2018 10:06 Sandra Sztor
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 31 październik 2018 08:17 Sandra Sztor

Dziennik ustaw Monitor Polski Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego