O G Ł O S Z E N I E

 Wójt Gminy Święciechowa ogłasza  ustne przetargi ograniczone do mieszkańców gminy na

 wydzierżawienie nieruchomości rolnych.

 

Przedmiotem przetargów jest wydzierżawienie następujących nieruchomości:

 1.  Nieruchomość rolna  położona w obrębie Przybyszewo oznaczona  nr 258  o pow. 1,3400 ha ,  w skład której wchodzi łąka kl. IV- 1,2400 ha ,
łąka kl.V- 0,1000 ha , zapisana w księdze wieczystej  PO1L/00026043/1.

 Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi równowartość 3,72  q pszenicy.Przetarg odbędzie się dnia  8 września 2020r. o godz . 10,00 w siedzibie Urzędu Gminy w Święciechowie ul. Ułańska 4 pokój nr 1.

 2. Nieruchomość rolna  położona w obrębie Lasocice oznaczona  nr 258/6 o pow. 0,0183 ha w skład której wchodzi rola kl. IIIb – 0,0183 ha , zapisana
w księdze wieczystej KW 36906.

 Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi równowartość 0,06  q pszenicy.Przetarg odbędzie się dnia 8 września 2019r. o godz . 10,30 w siedzibie Urzędu Gminy w Święciechowie ul. Ułańska 4 pokój nr 1.

 3. Nieruchomość rolna  położona w obrębie Henrykowo oznaczona  nr 414 o pow. 0,6318 ha w skład której wchodzi rola kl. V- 0,6318 ha , zapisane
w księdze wieczystej PO1L/00035782/9.

 Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi równowartość 1,58 q pszenicy.Przetarg odbędzie się dnia 8 września 2020r. o godz . 11,00 w siedzibie Urzędu Gminy w Święciechowie ul. Ułańska 4. pokój nr 1.

  4. Nieruchomość rolna  położona w obrębie Święciechowa oznaczona  nr 820/2 (część) o pow. 0,7600 ha w skład której wchodzi łąka kl. IV- 0,4600 ha i łąka kl.V- 0,3000 ha   zapisana w księdze wieczystej PO1L/00030771/4.

 Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi równowartość 2,04 q pszenicy.Przetarg odbędzie się dnia 8  września 2020r. o godz . 11,30 w siedzibie Urzędu Gminy w Święciechowie ul. Ułańska 4 pokój nr 1.

 5. Nieruchomość rolna  położona w obrębie Święciechowa oznaczona  nr 820/2 (część) o pow. 0,1,5800 ha w skład której wchodzi łąka kl. IV- 1,0800 ha i łąka kl.V- 0,5000 ha   zapisana w księdze wieczystej PO1L/00030771/4.

 Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi równowartość 4,27 q pszenicy.Przetarg odbędzie się dnia 8  września 2020r. o godz . 12,00 w siedzibie Urzędu Gminy w Święciechowie ul. Ułańska 4 pokój nr 1.

 6. Nieruchomość rolna  położona w obrębie Święciechowa oznaczona  nr 235 o pow. 0,3200 ha w skład której wchodzi  pastwisko kl. V- 0,2100 ha i  nieużytek 0,1100  ha , zapisana w księdze wieczystej PO1L/00047173/4.

 Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi równowartość 0,75 q pszenicy.Przetarg odbędzie się dnia 8 września 2020r. o godz . 12,30 w siedzibie Urzędu Gminy w Święciechowie ul. Ułańska 4 pokój nr 1.

 7. Nieruchomość rolna  położona w obrębie Krzycko Małe oznaczona  nr 163 o pow. 0,2700 ha w skład której wchodzi rola kl. V- 0,2700 ha  , zapisana
w księdze wieczystej PO1L/00026042/4

 Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi równowartość 0,67q pszenicy.Przetarg odbędzie się dnia 8  września 2020r. o godz . 13,00 w siedzibie Urzędu Gminy w Święciechowie ul. Ułańska 4 pokój nr 1.

 8. Nieruchomość rolna  położona w obrębie Lasocice oznaczona  nr 373 o pow. 0,1000 ha w skład której wchodzi nieużytek 0,1000 ha , zapisana
w księdze wieczystej PO1L/00022706/0

 Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi równowartość 0,20  q pszenicy.Przetarg odbędzie się dnia 8  września 2020r. o godz . 13.30 w siedzibie Urzędu Gminy w Święciechowie ul. Ułańska 4 pokój nr 1.

 Minimalne postąpienie wynosi 1,0 q pszenicy. Termin wnoszenia opłat za czynsz określono na 31 października każdego roku z góry, na konto Gminy Święciechowa .  W przetargu mogą brać udział osoby,  które do dnia  4 września 2020r. złożą pisemną deklarację o przystąpieniu do przetargu. Lista osób  zakwalifikowanych do przetargu zostanie podana do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Święciechowie najpóźniej na dzień przed planowanym przetargiem    Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy  Święciechowa pokój nr 4 ,
tel. 65 5333522

 

 

Brak załączników.

Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został utworzony. piątek, 07 sierpień 2020 08:03 Aldona Frąckowiak
Artykuł został zmieniony. piątek, 07 sierpień 2020 08:05 Aldona Frąckowiak

Dziennik ustaw Monitor Polski Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego