O G Ł O S Z E N I E

Wójt Gminy Święciechowa ogłasza  ustne przetargi ograniczone do mieszkańców gminy Święciechowa  na nieruchomości przeznaczone do oddania w dzierżawę.

Przedmiotem przetargów jest wydzierżawienie następujących nieruchomości:

1. Nieruchomość rolna  położona w obrębie Krzycko Małe oznaczona  nr 163 o pow.0,2700 ha , w skład której wchodzi rola kl. V- 0,2700ha, zapisana w księdze wieczystej PO1L/00026042/4.

Przetarg ograniczony jest  do mieszkańców gminy Święciechowa.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi równowartość  0,67 q pszenicy.

Przetarg odbędzie się dnia 3 kwietnia 2020r. o godz . 11,00 w siedzibie Urzędu Gminy w Święciechowie ul. Ułańska 4.

2. Nieruchomość   położona w obrębie  Lasocice oznaczona  nr 373 o pow. 0,1000 ha ,  
w skład której wchodzi staw  N- 0,1000 ha , zapisana w księdze wieczystej PO1L/00025706/0.

Przetarg ograniczony jest do mieszkańców gminy Święciechowa.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi równowartość  0,20 q pszenicy.

Przetarg odbędzie się dnia 3 kwietnia  2020r. o godz . 11,30 w siedzibie Urzędu Gminy w Święciechowie ul. Ułańska 4 .

Minimalne postąpienie wynosi 1,0 q pszenicy. Termin wnoszenia opłat za czynsz określono na 31 października każdego roku z góry, na konto Gminy Święciechowa .

W przetargu mogą brać udział osoby,  które do dnia  31 marca 2020r. złożą pisemną deklarację o przystąpieniu do przetargu. Lista osób  zakwalifikowanych do przetargu zostanie podana do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Święciechowie najpóźniej na dzień przed planowanym przetargiem  

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy  Święciechowa pokój nr 4 ,

tel. 65 5333522.

 

 

 

Brak załączników.

Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został utworzony. czwartek, 05 marzec 2020 08:10 Aldona Frąckowiak
Artykuł został zmieniony. czwartek, 05 marzec 2020 08:37 Aldona Frąckowiak
Artykuł został zmieniony. czwartek, 05 marzec 2020 08:40 Aldona Frąckowiak

Dziennik ustaw Monitor Polski Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego