O G Ł O S Z E N I E

Wójt Gminy Święciechowa ogłasza  ustne przetargi ograniczone do mieszkańców gminy na

wydzierżawienie nieruchomości rolnych.

 W dniu 8 września 2021r. odbędą się przetargi na  wydzierżawienie następujących nieruchomości:

1.  Nieruchomość rolna  położona w obrębie Przybyszewo oznaczona  nr 259  o pow. 1,0700ha ,  w skład której wchodzi łąka kl. IV- 0,4600ha,  łąka kl.V- 0,61000 ha , zapisana w księdze wieczystej  PO1L/00026043/1. Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi równowartość 2,81  q pszenicy. Przetarg odbędzie się. o godz . 10,00 w siedzibie Urzędu Gminy w Święciechowie ul. Ułańska 4 pokój nr 1.

2.  Nieruchomość rolna  położona w obrębie Przybyszewo oznaczona  nr 479  o pow. 0,5123ha ,  w skład której wchodzi rola kl. II -0,5123 ha , zapisana w księdze wieczystej  PO1L/00026043/1. Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi równowartość 2,31  q pszenicy.                          Przetarg odbędzie się o godz . 10,30 w siedzibie Urzędu Gminy w Święciechowie ul. Ułańska 4 pokój nr 1.

3. Nieruchomość rolna  położona w obrębie Lasocice oznaczona  nr 489 o pow. 0,9700 ha w skład której wchodzi łąka  kl. IV-0,7900 ha  i nieużytek  0,1800 ha, zapisana w księdze wieczystej PO1L/00025706/0. Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi równowartość 2,57  q pszenicy.  Przetarg odbędzie się o godz . 11,00 w siedzibie Urzędu Gminy w Święciechowie ul. Ułańska 4 pokój nr 1

4. Nieruchomość rolna  położona w obrębie Lasocice oznaczona  nr 804/6 o pow. 0,83000 ha w skład której wchodzi rola  kl. V-0,8300 ha  , zapisana w księdze wieczystej PO1L/00025706/0.Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi równowartość 2,06  q pszenicy.Przetarg odbędzie się o godz . 11,30 w siedzibie Urzędu Gminy w Święciechowie ul. Ułańska 4 pokój nr 1.

5. Nieruchomość rolna  położona w obrębie Lasocice oznaczona  nr 767/2 o pow. 0,8885 ha w skład której wchodzi rola  kl. IVb-0,3185 ha  , rola kl.V-0,3600 ha, rola kl. VI- 0,2100 ha zapisana w księdze wieczystej PO1L/00025706/0.  Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi równowartość 2,21  q pszenicy. Przetarg odbędzie się o godz . 13,00 w siedzibie Urzędu Gminy w Święciechowie ul. Ułańska 4 pokój nr 1.

6. Nieruchomość rolna  położona w obrębie Lasocice oznaczona  nr 379 o pow. 0,0200 ha w skład której wchodzi rola  kl. IIIb- 0,0200 ha   zapisana w księdze wieczystej PO1L/00025706/0. Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi równowartość 0,07  q pszenicy.                             Przetarg odbędzie się  o godz . 13,30 w siedzibie Urzędu Gminy w Święciechowie ul. Ułańska 4 pokój nr 1.

7. Nieruchomość rolna  położona w obrębie Lasocice oznaczona  nr 380 o pow. 0,0300 ha w skład której wchodzi nieużytek 0,0300 ha , zapisana w księdze wieczystej PO1L/00025706/0.  Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi równowartość 0,06  q pszenicy.Przetarg odbędzie się o godz . 14,00 w siedzibie Urzędu Gminy w Święciechowie ul. Ułańska 4 pokój nr 1.

8. Nieruchomość rolna  położona w obrębie Długie Stare oznaczona  nr 24 o pow. 0,8700 ha w skład której wchodzi rola  kl. VI-0,3800 ha  i nieużytek  0,4900 ha, zapisana w księdze wieczystej PO1L/00026735/9. Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi równowartość 1,74  q pszenicy.Przetarg odbędzie się o godz . 14,30 w siedzibie Urzędu Gminy w Święciechowie ul. Ułańska 4 pokój nr 1.

 

W dniu 9 września 2021r. odbędą się przetargi na  wydzierżawienie następujących nieruchomości:

9. Nieruchomość rolna  położona w obrębie Długie Nowe oznaczona  nr 144 o pow. 0,9200 ha w skład której wchodzi rola  kl. V-0,2400 ha  i rola kl. VI-0,6800 ha, zapisana w księdze wieczystej PO1L/00026041/7. Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi równowartość 1,96  q pszenicy.Przetarg odbędzie się o godz . 10,00 w siedzibie Urzędu Gminy w Święciechowie ul. Ułańska 4 pokój nr 1.

10. Nieruchomość rolna  położona w obrębie Piotrowice oznaczona  nr 83/1 o pow. 1,2800 ha w skład której wchodzi rola kl. V- 1,2800 ha , zapisane w księdze wieczystej KW 12779. Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi równowartość 3,20 q pszenicy. Przetarg odbędzie się o godz . 10,30 w siedzibie Urzędu Gminy w Święciechowie ul. Ułańska 4. pokój nr 1.

11. Nieruchomość rolna  położona w obrębie Piotrowice oznaczona  nr 85/1 o pow. 0,0600 ha w skład której wchodzi rola kl. V- 0,0600 ha , zapisane w księdze wieczystej KW12779. Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi równowartość 1,50 q pszenicy. Przetarg odbędzie się o godz . 11,00 w siedzibie Urzędu Gminy w Święciechowie ul. Ułańska 4. pokój nr 1.

12. Nieruchomość rolna  położona w obrębie Piotrowice oznaczona  nr 130/2 o pow. 1,7800 ha w skład której wchodzi rola kl. IVb- 1,4700 ha , rola kl. V-0,3100 ha zapisane w księdze wieczystej KW 25456. Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi równowartość 4,89 q pszenicy.       Przetarg odbędzie się o godz . 11,30 w siedzibie Urzędu Gminy w Święciechowie ul. Ułańska 4. pokój nr 1.

13. Nieruchomość rolna  położona w obrębie Piotrowice oznaczona  nr 146/2 o pow. 0,2100 ha w skład której wchodzi rola kl. V- 0,2100 ha , zapisane w księdze wieczystej KW 25456. Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi równowartość 0,53 q pszenicy.Przetarg odbędzie się  o godz . 13,00 w siedzibie Urzędu Gminy w Święciechowie ul. Ułańska 4. pokój nr 1.

14. Nieruchomość rolna  położona w obrębie Krzycko Małe oznaczona  nr 163 o pow. 0,2700 ha w skład której wchodzi rola kl. V- 0,2700 ha , zapisane w księdze wieczystej PO1L/00026042/4.Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi równowartość 0,67 q pszenicy.   Przetarg odbędzie się o godz . 13,30 w siedzibie Urzędu Gminy w Święciechowie ul. Ułańska 4. pokój nr 1.

15. Nieruchomość rolna  położona w obrębie Krzycko Małe oznaczona  nr 160/2 o pow. 0,9763 ha w skład której wchodzi rola kl. IIIb- 0,7703 ha  i rola kl. IVb-0,2060 ha  zapisana w księdze wieczystej  PO1L/00026042/4. Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi równowartość 3,67 q pszenicy. Przetarg odbędzie się o godz . 14,00 w siedzibie Urzędu Gminy w Święciechowie ul. Ułańska 4. pokój nr 1.

16. Nieruchomość rolna  położona w obrębie Krzycko Małe oznaczona  nr 121 o pow. 1,7700 ha w skład której wchodzi rola kl. IIIa- 0,0200 ha i rola kl. IIIb- 1,7500 ha , zapisane w księdze wieczystej PO1L/00026042/4.Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi równowartość 6,20 q pszenicy.  Przetarg odbędzie się o godz . 14,30 w siedzibie Urzędu Gminy w Święciechowie ul. Ułańska 4. pokój nr 1.

 

W dniu 10 września 2021r. odbędą się przetargi na  wydzierżawienie następujących nieruchomości:

17. Nieruchomość rolna  położona w obrębie Gołanice oznaczona  nr 35 o pow. 0,4000 ha w skład której wchodzi pastwisko kl. VI – 0,4000 ha , zapisane w księdze wieczystej PO1L/00023212/6. Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi równowartość 0,80 q pszenicy.                              Przetarg odbędzie się o godz . 10,00 w siedzibie Urzędu Gminy w Święciechowie ul. Ułańska 4. pokój nr 1.

18. Nieruchomość rolna  położona w obrębie Gołanice oznaczona  nr 36 o pow. 0,0,5800 ha w skład której wchodzi łąka  kl. IV- 0,5800 ha , zapisane w księdze wieczystej PO1L/00023212/6. Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi równowartość 1,45 q pszenicy.  Przetarg odbędzie się o godz . 10,30 w siedzibie Urzędu Gminy w Święciechowie ul. Ułańska 4. pokój nr 1.

19. Nieruchomość rolna  położona w obrębie Święciechowa oznaczona  nr 591/1  o pow. 0,3200 ha w składktórej wchodzi rola kl. IIIb- 0,3200 ha  zapisana w księdze wieczystej  KW30729. Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi równowartość 1,12 q pszenicy.  Przetarg odbędzie się  o godz . 11,00 w siedzibie Urzędu Gminy w Święciechowie ul. Ułańska 4 pokój nr 1.

20. Nieruchomość rolna  położona w obrębie Święciechowa oznaczona  nr 820/1  o pow. 0,5400 ha w skład której wchodzi łąka kl. IV- 0,5400 ha    zapisana w księdze wieczystej PO1L/00024363/6. Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi równowartość 1,51 q pszenicy.             Przetarg odbędzie się o godz . 11,30 w siedzibie Urzędu Gminy w Święciechowie ul. Ułańska 4 pokój nr 1.

21. Nieruchomość rolna  położona w obrębie Święciechowa oznaczona  nr 815 o pow. 0,4000 ha w skład której wchodzi  rola kl. V- 0,1700 ha i  łąka kl. IV-0,2300  ha , zapisana w księdze wieczystej PO1L/00030771/4. Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi równowartość 1,07 q pszenicy. Przetarg odbędzie się  o godz . 13,00 w siedzibie Urzędu Gminy w Święciechowie ul. Ułańska 4 pokój nr 1.

22. Nieruchomość rolna  położona w obrębie Święciechowa  oznaczona  nr 1065/2 o pow. 1,2233 ha w skład której wchodzi rola kl. IVa- 1,2029 ha  , zapisana w księdze wieczystej PO1L/00030771/4. Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi równowartość 4,36 q pszenicy.               Przetarg odbędzie się dnia   2021r. o godz . 13,30 w siedzibie Urzędu Gminy w Święciechowie ul. Ułańska 4 pokój nr 1.

23. Nieruchomość rolna  położona w obrębie Święciechowa oznaczona  nr 1065/3 o pow. 0,6006 ha w skład której wchodzi rola kl.IIIb-  0,3570 ha , rola kl. IVa- 0,0651 ha , rola kl. IVb- 0,1785 ha zapisana w księdze wieczystej PO1L/00030771/4. Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi równowartość 1,94  q pszenicy.   Przetarg odbędzie się  o godz . 14,00 w siedzibie Urzędu Gminy w Święciechowie ul. Ułańska 4 pokój nr 1.

 

Minimalne postąpienie wynosi 1,0 q pszenicy. Termin wnoszenia opłat za czynsz określono na 31 października każdego roku z góry, na konto Gminy Święciechowa .W przetargu mogą brać udział osoby,  które do dnia  3 września 2021r. złożą pisemną deklarację o przystąpieniu do przetargu na konkretną działkę. Lista osób  zakwalifikowanych do przetargów zostanie podana do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Święciechowie najpóźniej na dzień przed planowanym przetargiem . Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy  Święciechowa pokój nr 4 , tel. 65 5333522.  Obowiązek informacyjny RODO: bip.swieciechowa.pl/obowiazek-informacyjny/-gospodarka-gruntami.

 

 

 

 

Brak załączników.

Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został utworzony. czwartek, 05 sierpień 2021 14:18 Aldona Frąckowiak
Artykuł został zmieniony. czwartek, 05 sierpień 2021 14:31 Aldona Frąckowiak

Dziennik ustaw Monitor Polski Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego