Kadencja 2014-2018

Jan Dutka - Długie Stare

Przewodniczący Rady Gminy

członek Komisji Budżetu i Finansów

 

Zbigniew Zajdel - Święciechowa

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

członek Komisji Budżetu i Finansów

 

Ewelina Konieczna - Święciechowa

członek Komisji Kultury, Zdrowia, Oświaty i Pomocy Społecznej


Józef Buszewicz - Święciechowa

członek Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska

członek Komisji Rewizyjnej

 

Jerzy Kołodziej - Krzycko Małe

członek Komisji Budżetu i Finansów

 

Jan Korytowski - Strzyżewice

członek Komisji Kultury, Zdrowia, Oświaty i Pomocy Społecznej

członek Komisji Rewizyjnej

 

Edward Kurpisz - Niechłód

członek Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska

 

Jerzy Machowiak - Gołanice

członek Komisji Budżetu i Finansów

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

 

Elżbieta Miszczak - Długie Stare

członek Komisji Budżetu i Finansów

członek Komisji Kultury, Zdrowia, Oświaty i Pomocy Społecznej

 

Longina Raburska - Święciechowa

Przewodnicząca Komisji Kultury, Zdrowia, Oświaty i Pomocy Społecznej

członek Komisji Budżetu i Finansów

 

Bogna Rusiecka - Kłodnicka - Święciechowa

członek Komisji Budżetu i Finansów

członek Komisji Kultury, Zdrowia, Oświaty i Pomocy Społecznej


Piotr Samolak - Lasocice

członek Komisji Budżetu i Finansów

 

Zbigniew Stachowiak - Przybyszewo

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów

członek Komisji Rewizyjnej

 

Mateusz Stachowski - Długie Nowe

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska


Anna Wasilewska - Lasocice

członek Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska