Kadencja 2010-2014

 

Jan Dutka - Długie Stare

Przewodniczący Rady Gminy

członek Komisji Budżetu i Finansów

 

 

Zbigniew Zajdel - Święciechowa

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

członek Komisji Budżetu i Finansów

 

Józefa Borowiak - Święciechowa

członek Komisji Kultury, Zdrowia, Oświaty i Pomocy Społecznej

 

Zbigniew Drobiński - Trzebiny

członek Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska

 

Jerzy Kociucki - Święciechowa

członek Komisji Budżetu i Finansów

 

Jan Korytowski - Strzyżewice

członek Komisji Kultury, Zdrowia, Oświaty i Pomocy Społecznej

członek Komisji Rewizyjnej

 

Edward Kurpisz - Niechłód

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska

 

Jerzy Machowiak - Gołanice

członek Komisji Budżetu i Finansów

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

 

Jan Markiewicz - Lasocice

członek Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska

 

Dariusz Mazurek - Święciechowa

członek Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska

 

Jacek Mejza - Krzycko Małe

członek Komisji Kultury, Zdrowia, Oświaty i Pomocy Społecznej

członek Komisji Rewizyjnej

 

Elżbieta Miszczak - Długie Stare

członek Komisji Budżetu i Finansów

członek Komisji Kultury, Zdrowia, Oświaty i Pomocy Społecznej

 

Zygmunt Solski - Lasocice

członek Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska

 

Zbigniew Stachowiak - Przybyszewo

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów

członek Komisji Rewizyjnej

 

Maria Waszak - Święciechowa

Przewodnicząca Komisji Kultury, Zdrowia, Oświaty i Pomocy Społecznej