Kadencja 2024-2029

Anna Urbańska - Długie Stare

Przewodnicząca Rady Gminy

członek Komisji Budżetu i Finansów

członek Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska

 

Zbigniew Dudek - Święciechowa

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

członek Komisji Budżetu i Finansów

członek Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska

 

Hubert Maćkowski - Święciechowa

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

członek Komisji Kultury, Oświaty i Pomocy Społecznej

członek Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska

 

Magdalena Bieruta - Gołanice, Piotrowice

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

członek Komisji Budżetu i Finansów

 

Dominika Dudzisz - Długie Nowe, Trzebiny, Niechłód

Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

członek Komisji Kultury, Oświaty i Pomocy Społecznej

 

Tomasz Gorwa - Święciechowa

członek Komisji Rewizyjnej

członek Komisji Kultury, Oświaty i Pomocy Społecznej

 

Krzysztof Kołacki - Strzyżewice

członek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

członek Komisji Kultury, Oświaty i Pomocy Społecznej

 

Ewelina Konieczna - Święciechowa

Przewodnicząca Komisji Kultury, Oświaty i Pomocy Społecznej

członek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

 

Dariusz Matuszewski - Przybyszewo

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów

członek Komisji Kultury, Oświaty i Pomocy Społecznej

 

Krzysztof Nowacki - Święciechowa

członek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

członek Komisji Budżetu i Finansów

 

Arleta Rivoalen - Lasocice

członek Komisji Rewizyjnej

członek Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska

 

Jakub Schubert - Długie Stare

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska

członek Komisji Budżetu i Finansów

 

Patrycja Sobieraj - Henrykowo

członek Komisji Rewizyjnej

członek Komisji Kultury, Oświaty i Pomocy Społecznej

 

Jakub Stryjak - Krzycko Małe

członek Komisji Budżetu i Finansów

członek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

 

Rafał Cyka - Lasocice, Ogrody

członek Komisji Budżetu i Finansów

członek Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska