Kwota Funduszu Sołeckiego - 24 480,25 zł

 

Przeznaczenie Funduszu Sołeckiego:

Budowa Parku Fitness w m. Święciechowa przy ul. Dojazdowej - siłownia zewnętrzna przy placu zabaw

Kwota: 24 480,25 zł

 

 

Przeznaczenie Funduszu Sołeckiego po zmianach w lipcu 2015 r.:

1. Budowa Parku Fitness w m. Święciechowa przy ul. Dojazdowej - siłownia zewnętrzna przy placu zabaw

Kwota: 20 664,00 zł

2. Zakup dwóch ławek na Rynek w Święciechowie

Kwota: 1 916,25 zł

3. Organizacja dożynek wiejskich w Święciechowie

Kwota: 1 900,00 zł

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.

Dziennik ustaw Monitor Polski Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego