Fundusz Sołecki

Kwota Funduszu Sołeckiego - 27 123,00 zł

 

Przeznaczenie Funduszu Sołeckiego:

1. Doposażenie placu zabaw

Kwota: 20 123,00 zł

2. Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa

Kwota: 5 000,00 zł

3. Zakup ławek zewnętrznych

Kwota: 2 000,00 zł

Kwota Funduszu Sołeckiego - 24 480,25 zł

 

Przeznaczenie Funduszu Sołeckiego:

Budowa Parku Fitness w m. Święciechowa przy ul. Dojazdowej - siłownia zewnętrzna przy placu zabaw

Kwota: 24 480,25 zł

 

 

Przeznaczenie Funduszu Sołeckiego po zmianach w lipcu 2015 r.:

1. Budowa Parku Fitness w m. Święciechowa przy ul. Dojazdowej - siłownia zewnętrzna przy placu zabaw

Kwota: 20 664,00 zł

2. Zakup dwóch ławek na Rynek w Święciechowie

Kwota: 1 916,25 zł

3. Organizacja dożynek wiejskich w Święciechowie

Kwota: 1 900,00 zł