Kwota Funduszu Sołeckiego: 41.466,14 zł

 

Przeznaczenie Funduszu Sołeckiego:

1) Doposażenie placu zabaw:

Kwota: 34.466,14 zł,

2) Organizacja imprez kulturalnych :

Kwota: 7.000,00 zł

Brak załączników.

Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został utworzony. czwartek, 02 styczeń 2020 14:11 Sandra Sztor

Dziennik ustaw Monitor Polski Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego