Kwota Funduszu Sołeckiego - 36.213,70 zł

 

Przeznaczenie funduszu sołeckiego:

 

1) Projekt budowlany na przebudowę ul. Nowej w miejscowości Długie Stare

Kwota: 10.000,00 zł

2) Zakup urządzeń na potrzeby boiska sportowego przy szkole

Kwota: 23.000,00 zł

3) Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców

Kwota: 2.000,00 zł

4) Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców

Kwota: 1.213,70 zł

Brak załączników.

Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został utworzony. poniedziałek, 16 wrzesień 2019 09:48 Sandra Sztor

Dziennik ustaw Monitor Polski Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego