Fundusz Sołecki

Kwota Funduszu Sołeckiego : 57.275,70 zł

 

Przeznaczenie Funduszu Sołeckiego:

1) Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej

Kwota: 775,70 zł

2) Remont sali wiejskiej

Kwota: 56.500,00 zł

 

Kwota Funduszu Sołeckiego : 56.114,35 zł

 

Przeznaczenie Funduszu Sołeckiego:

1) Zagospodarowanie terenów wsi Długie Stare

Kwota: 10.000,00 zł

2) Doposażenie placów zabaw - park fitness w Długiem Starem

Kwota: 35.000,00 zł

3) Doposażenie sali wiejskiej

Kwota: 1.114,35 zł

4) Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców

Kwota: 10.000,00 zł

 

Kwota Funduszu Sołeckiego: 50.443,96 zł.

 

Przeznaczenie Funduszu Sołeckiego:

1) Budowa ul. Leszczyńskiej

Kwota: 30.000,00 zł

2) Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej

Kwota: 4.000,00 zł

3) Organizacja imprez kulturalnych

Kwota: 12.000,00 zł

4) Doposażenie sali wiejskiej

Kwota: 4.443,96 zł

 

Kwota Funduszu Sołeckiego: 46.039,36 zł.

 

Przeznaczenie Funduszu Sołeckiego:

1) Wykonanie projektu budowy ul. Leszczyńskiej w m. Długie Stare (w tym Fundusz sołecki: 10.000,00 zł) :

Kwota: 10.000,00 zł,

2) Zakup urządzeń parku Fitness :

Kwota: 16.039,36 zł,

3) Doposażenie Sali wiejskiej:

Kwota: 3.000,00 zł,

4) Doposażenie Sali wiejskiej - zakup namiotów plenerowych:

Kwota: 3.000,00 zł,

5) Doposażenie Sali wiejskiej - grilla :

Kwota: 1.000,00 zł,

6) Remont Sali wiejskiej:

Kwota: 10.000,00 zł,

7) Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców:

Kwota: 1.500,00 zł,

8) Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców:

Kwota: 1.500,00 zł.

Kwota Funduszu Sołeckiego : 41.466,14 zł.

 

Przeznaczenie funduszu sołeckiego:

1) II etap budowy ul. Nowej :

Kwota : 30.000,00 zł,

2) Organizacja imprez kulturalnych:

Kwota: 8.466,14 zł,

3) Doposażenie Sali wiejskiej:

Kwota : 3.000,00 zł

Kwota Funduszu Sołeckiego - 39.454,50 zł

 

Przeznaczenie funduszu sołeckiego

1) Przebudowa ul. Nowej w miejscowości Długie Stare

Kwota 30.000,00 zł

2) Zakup rolet okiennych do sali wiejskiej

Kwota 2.100,00 zł

3) Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców

Kwota 3.000,00 zł

4) Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców

Kwota 4.354,50 zł

Kwota Funduszu Sołeckiego - 36.213,70 zł

 

Przeznaczenie funduszu sołeckiego:

 

1) Projekt budowlany na przebudowę ul. Nowej w miejscowości Długie Stare

Kwota: 10.000,00 zł

2) Zakup urządzeń na potrzeby boiska sportowego przy szkole

Kwota: 23.000,00 zł

3) Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców

Kwota: 2.000,00 zł

4) Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców

Kwota: 1.213,70 zł

Kwota Funduszu Sołeckiego - 28.670,70 zł

 

Przeznaczenie funduszu sołeckiego:

1) Zakup urządzenie ruchowego na plac zabaw

Kwota: 2.000,00 zł

2) Modernizacja wentylacji sali wiejskiej w Długiem Starem

Kwota: 20.000,00 zł

3) Zakup zmywarko - wyparzarki do sali wiejskiej w Długiem Starem

Kwota: 5.000,00 zł

4) Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców

Kwota: 1.000,00 zł

5) Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców

Kwota: 670,70 zł

Kwota Funduszu Sołeckiego - 27 123,00 zł

 

Przeznaczenie Funduszu Sołeckiego:

1. Budowa chodnika ul. Graniczna - II etap

Kwota: 27 123,00 zł

Kwota Funduszu Sołeckiego - 24 480,25 zł

 

Przeznaczenie Funduszu Sołeckiego:

Budowa chodnika w m. Długie Stare ul. Graniczna - I etap

Kwota: 24 480,25 zł