Kwota Funduszu Sołeckiego - 39.454,50 zł

 

Przeznaczenie funduszu sołeckiego

1) Przebudowa ul. Nowej w miejscowości Długie Stare

Kwota 30.000,00 zł

2) Zakup rolet okiennych do sali wiejskiej

Kwota 2.100,00 zł

3) Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców

Kwota 3.000,00 zł

4) Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców

Kwota 4.354,50 zł

Brak załączników.

Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został utworzony. poniedziałek, 16 wrzesień 2019 09:52 Sandra Sztor

Dziennik ustaw Monitor Polski Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego