Kwota Funduszu Sołeckiego: 46.039,36 zł.

 

Przeznaczenie Funduszu Sołeckiego:

1) Wykonanie projektu budowy ul. Leszczyńskiej w m. Długie Stare (w tym Fundusz sołecki: 10.000,00 zł) :

Kwota: 10.000,00 zł,

2) Zakup urządzeń parku Fitness :

Kwota: 16.039,36 zł,

3) Doposażenie Sali wiejskiej:

Kwota: 3.000,00 zł,

4) Doposażenie Sali wiejskiej - zakup namiotów plenerowych:

Kwota: 3.000,00 zł,

5) Doposażenie Sali wiejskiej - grilla :

Kwota: 1.000,00 zł,

6) Remont Sali wiejskiej:

Kwota: 10.000,00 zł,

7) Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców:

Kwota: 1.500,00 zł,

8) Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców:

Kwota: 1.500,00 zł.

Brak załączników.

Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został utworzony. poniedziałek, 08 luty 2021 12:18 Sandra Sztor

Dziennik ustaw Monitor Polski Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego