Kwota Funduszu Sołeckiego: 50.443,96 zł.

 

Przeznaczenie Funduszu Sołeckiego:

1) Budowa ul. Leszczyńskiej

Kwota: 30.000,00 zł

2) Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej

Kwota: 4.000,00 zł

3) Organizacja imprez kulturalnych

Kwota: 12.000,00 zł

4) Doposażenie sali wiejskiej

Kwota: 4.443,96 zł

 

Brak załączników.

Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został utworzony. piątek, 30 wrzesień 2022 12:29 Sandra Sztor

Dziennik ustaw Monitor Polski Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego