Kwota Funduszu Sołeckiego : 57.275,70 zł

 

Przeznaczenie Funduszu Sołeckiego:

1) Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej

Kwota: 775,70 zł

2) Remont sali wiejskiej

Kwota: 56.500,00 zł

 

Brak załączników.

Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został utworzony. środa, 10 styczeń 2024 12:07 Sandra Sztor

Dziennik ustaw Monitor Polski Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego