Kwota Funduszu Sołeckiego : 15.466,87 zł

 

Przeznaczenie funduszu sołeckiego:

1) Zagospodarowanie przestrzeni przy Sali wiejskiej :

Kwota: 11.000,00 zł,

2) Organizacja imprez kulturalnych:

Kwota : 4.466,87 zł

Brak załączników.

Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został utworzony. czwartek, 02 styczeń 2020 14:02 Sandra Sztor

Dziennik ustaw Monitor Polski Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego