Fundusz Sołecki

Kwota Funduszu Sołeckiego : 21.363,84 zł

 

Przeznaczenie Funduszu Sołeckiego:

1) Doposażenie placu zabaw i boiska

Kwota: 5.363,84 zł

2) Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców

Kwota: 6.000,00 zł

3) Doposażenie sali wiejskiej

Kwota: 10.000,00 zł

 

Kwota Funduszu Sołeckiego : 21.491,80 zł

 

Przeznaczenie Funduszu Sołeckiego:

1) Doposażenie placu zabaw

Kwota: 2.491,80 zł

2) Doposażenie sali wiejskiej

Kwota: 10.000,00 zł

3) Wynagrodzenia bezosobowe

Kwota: 2.000,00 zł

4) Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców

Kwota: 7.000,00 zł

 

Kwota Funduszu Sołeckiego: 18.714,71 zł.

 

Przeznaczenie Funduszu Sołeckiego:

1) Organizacja imprez kulturalnych

Kwota: 8.000,00 zł

2) Doposażenie sali wiejskiej

Kwota: 7.000,00 zł

3) Doposażenie placu zabaw

Kwota: 3.714,71 zł

 

Kwota Funduszu Sołeckiego: 17.448,92 zł.

 

Przeznaczenie Funduszu Sołeckiego:

1) Doposażenie Sali wiejskiej :

Kwota: 4.031,58 zł,

2) Wykonanie zadaszenia gospodarczego:

Kwota: 6.417,34 zł,

3) Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa:

Kwota: 3.500,00 zł,

4) Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa:

Kwota: 3.500,00 zł.

Kwota Funduszu Sołeckiego : 15.466,87 zł

 

Przeznaczenie funduszu sołeckiego:

1) Zagospodarowanie przestrzeni przy Sali wiejskiej :

Kwota: 11.000,00 zł,

2) Organizacja imprez kulturalnych:

Kwota : 4.466,87 zł

Kwota Funduszu Sołeckiego - 14.953,26 zł

 

Przeznaczenie funduszu sołeckiego

1) Przeniesienie sali wiejskiej i utworzenie Stodoły Marzeń

Kwota 10.000,00 zł

2) Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa

Kwota 3.714,95 zł

3) Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa

Kwota 1.238,31 zł

Kwota Funduszu Sołeckiego - 13.761,22 zł

 

Przeznaczenie funduszu sołeckiego

1) Przeniesienie Sali Wiejskiej i utworzenie Stodoły Marzeń

Kwota 11.761,22 zł

2) Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa

Kwota 1.000,00 zł

3) Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa

Kwota 1.000,00 zł

Kwota Funduszu Sołeckiego - 10.952,21 zł

 

Przeznaczenie funduszu sołeckiego

1) Wykonanie zadaszenia na plac zabaw w Trzebinach

Kwota 1.000,00 zł

2) Doposażenie sali wiejskiej

Kwota 500,00 zł

3) Wstawienie drzwi balkonowych na sali wiejskiej

Kwota 2.500,00 zł

4) Wykonanie stelażu metalowego

Kwota 1.000,00 zł

5) Zakup namiotu plenerowego sala wiejska w Trzebinach

Kwota 4.600,00 zł

6) Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa

Kwota 500,00 zł

7) Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa

Kwota 852,21 zł

Kwota Funduszu Sołeckiego - 10 415,39 zł

 

Przeznaczenie Funduszu Sołeckiego:

1. Doposażenie placu zabaw

Kwota: 4 000,00 zł

2. Działalność kulturalna

Kwota: 1 315,39 zł

3. Powiększenie metrażu wyłożonego kostką brukową placu za salą wiejską

Kwota: 5 100,00 zł

Kwota Funduszu Sołeckiego - 9 180,10 zł

 

Przeznaczenie Funduszu Sołeckiego:

1. Ogrodzenie placu zabaw wzdłuż Rowu Krzyckiego w m. Trzebiny

Kwota: 6 200,00 zł

2. Zakup ławkostołu drewnianiego - szt.1 oraz ławek z metalowym stelażem - szt.  2 przy Sali Wiejskiej

Kwota: 2 275,50 zł

3. Karnawałowa i letnia impreza dla dzieci (2 imprezy - zakup nagród w konkursach)

Kwota: 115,60 zł

4. Zakup zestawu do koszykówki (słup, tablica, obręcz, siatka)

Kwota: 589,00 zł

 

 

Przeznaczenie Funduszu Sołeckiego po zmianach w lipcu 2015 r.:

1. Ogrodzenie placu zabaw wzdłuż Rowu Krzyckiego w m. Trzebiny

Kwota: 4 803,77 zł

2. Zakup ławkostołu drewnianiego - szt.1 oraz ławek z metalowym stelażem - szt.  2 przy Sali Wiejskiej

Kwota: 1 090,00 zł

3. Karnawałowa i letnia impreza dla dzieci (2 imprezy - zakup nagród w konkursach)

Kwota: 107,24 zł

4. Zakup zestawu do koszykówki (słup, tablica, obręcz, siatka)

Kwota: 478,99 zł

5. Zakup zestawu nagłaśniającego w formie kolumny aktywnej

Kwota: 2 700,10 zł