Kwota Funduszu Sołeckiego: 18.714,71 zł.

 

Przeznaczenie Funduszu Sołeckiego:

1) Organizacja imprez kulturalnych

Kwota: 8.000,00 zł

2) Doposażenie sali wiejskiej

Kwota: 7.000,00 zł

3) Doposażenie placu zabaw

Kwota: 3.714,71 zł

 

Brak załączników.

Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został utworzony. piątek, 30 wrzesień 2022 12:35 Sandra Sztor

Dziennik ustaw Monitor Polski Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego