Kwota Funduszu Sołeckiego : 21.491,80 zł

 

Przeznaczenie Funduszu Sołeckiego:

1) Doposażenie placu zabaw

Kwota: 2.491,80 zł

2) Doposażenie sali wiejskiej

Kwota: 10.000,00 zł

3) Wynagrodzenia bezosobowe

Kwota: 2.000,00 zł

4) Organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców

Kwota: 7.000,00 zł

 

Brak załączników.

Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został utworzony. czwartek, 19 styczeń 2023 12:45 Sandra Sztor

Dziennik ustaw Monitor Polski Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego